John Hartman

John Hartman: Kadloona Come To Cape Dorset, 1990

Kadloona Come To Cape Dorset, 1990, oil on canvas, 66 x 192 inches, triptych