John Hartman

John Hartman: Approaching Storm Calgary, 2007

Approaching Storm Calgary, 2007, oil on linen, 60 x 66 inches